Dátum: 1. júna 2021

L’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, najstarší kláštor v západnej Európe, sa nachádza vo švajčiarskom kantóne Valais, neďaleko Ženevského jazera. Pochádza z roku 515, je známy spojením s mučeníckou smrťou thébskej légie.

Toto jedinečné opátstvo je zaradené medzi švajčiarske dedičstvo národného významu. Moje výlety vo Švajčiarsku sú často spojené s cestovaním medzi kantónmi Vaud a Valais a tento kláštor, doslova nalepený na útese švajčiarskych Álp, bol dlhodobo v centre mojej pozornosti. Čakala som na vhodný okamih k jeho návšteve.

(zdroj: https://abbaye-stmaurice.ch/)

Ten správny okamih prišiel v priebehu detoxikačného pobytu, ktorý som vám priblížila v predchádzajucom blogu Zápisník z detoxikačného pobytu (1. časť). Trávila som ho neďaleko kláštora, v regióne pohoria Dents du Midi, v lyžiarskom stredisku Champoussin, patriacom obci Val-d’Illiez.

Dents du Midi (zdroj: Christian Humbert)

Zdalo sa mi symbolické navštíviť kláštor počas pôstneho pobytu. Pôst je inšpirovaný Bibliou a náboženskými regulami. Mnísi v kláštoroch praktizovali prísne pôsty ako dni večnej bdelosti pre Boha. Zhromažďovali knihy, otvárali školy a nemocnice. Boli najvzdelanejšími členmi spoločnosti.

Chápanie pôstu v dnešnej dobe, jeho formu a rozsah môžeme podriadiť naším cieľom, predsavzatiam a vôli. Ľudia sa postia z rôznych dôvodov, niekto sa postí na utvrdenie vo svojej viere, iní si chcú dokázať, že sa vedia ovládať. V súčasnej dobe mnohí z nás považujú pôst za prirodzenú pomoc svojmu zdraviu. Pôst môže znamenať postupný prechod na menej jedla, začiatok pravidelného cvičenia a viac pohybu, či obmedzenie alkoholu a cigariet. Pôst očisťuje nielen telo ale aj dušu.

Nám sa podarilo splniť pôstne predsavzatie, sme hrdí na výsledok i pevnú vôľu. Konkrétne výsledky: počas týždňového detoxikačného pobytu som schudla 4 kg, priateľ 6 kg. Sme desiaty deň po detoxe a držíme si váhu, viac sa hýbeme, jeme menej a zdravšie. Na nákupoch hrdo nosíme košík výlučne s ovocím a zeleninou:-) Aktuálne nás síce znervózňuje, že sa kilogramy nehýbu, ale snád dočasnú stabilizáciu váhy úspešne preklenieme a ešte sa zbavíme zopár kilogramov:-)

V blogoch som uviedla i porovnanie detoxu absolvovaného na Slovensku a vo Švajčiarsku. K tomuto porovnaniu doplním, že švajčiarsky detoxikačný pobyt končil takouto hostinou…

Teraz už späť k unikátnemu kláštoru, ktorý sme navštívili počas pobytu. V roku 2015 oslávil neuveriteľných 1500 rokov svojej histórie. Bol to burgundský kráľ Sigismund (Žigmund), ktorý poveril skupinu mníchov, aby založili kláštor na počesť kresťanského mučeníka, veliteľa thébskej légie a jeho spolubojovníkov.

(zdroj: https://en.wikipedia.org/)

Saint-Maurice bol pôvodne keltskou osadou Acauno. Pre svoju strategickú polohu neušla pozornosti Rimanov, ktorí tu založili vojenskú a colnú stanicu pre obchodné cesty z Talianska. Legenda hovorí, že rímsky cisár Maximian pred vyrazením do boja nariadil svojmu vojsku vykonať slávnosť na uctenie pohanských bohov. Jeho armádu, thébsku légiu, viedol rímsky legionár Maurice, pôvodom Egypťan. Maurice so svojimi bojovníkmi však poslal svojmu cisárovi odkaz v znení:

Nous préférons mourir innocents que vivre coupables.

Za odmietnutie rozkazu nariadil cisár Maximian légiu obkľúčiť a všetkých bojovníkov usmrtiť. Údajne 6600 mužov prijalo smrť bez odporu, verní svojmu odkazu: Radšej umrieme nevinní ako žiť v hriechu. Kult svätého Maurica sa rozšíril nielen vo Švajčiarsku, ale aj do okolitých krajín. Vo Francúzsku mu je zasvätených viac ako 500 kostolov.

Kláštor bol v neustálom ohrození prírodných živlov i spoločenských udalostí: záplavy rieky Rhône, zosuvy skál, požiare, ale i revolúcie a reformátorské hnutie v neďalekej Ženeve. Napriek tomu bol vždy obnovený a patrilo mu výsostné postavenie medzi okolitými kláštormi. Bol a zostáva centrom záujmu pútnikov z celého sveta.

Osadenstvo kláštora tvoria aktuálne cirkevní hodnostári, ktorí vykonávajú duchovnú správu aj v okolitých farnostiach, vyučujú na miestnom lýceu, angažujú sa v zahraničných misiach (predovšetkým v Indii, Peru a Kazachstane).

(zdroj: https://www.avantages-familles.ch/)

Bazilika je miestom denných bohoslužieb, modlitieb i spovedí. Pochádza zo 17. storočia a je v poradí už deviatym vybudovaným kostolom. Vo zvonici je umiestnená najväčšia zvonkohra Švajčiarska. 

Posvätná nádhera opátstva priťahovala pozornosť kráľov, kniežat, obchodníkov i pútnikov. Tí ho zasypávali darmi na počesť svätých mučeníkov. Relikvijný poklad opátstva „Trésor“ bol vystavený v parížskom Louvri v roku 2014. Pri tejto príležitosti po prvýkrát vo svojej histórii opustil brány opátstva. Zaujímavosťou je, že mnohé relikvie sa dodnes používajú pri bohoslužbách.

(zdroj: https://francearchives.fr/)

Bolo mi cťou navštíviť toto jedinečné miesto, kultúrne dedičstvo svetového významu, a v krátkosti vám ho predstaviť. Pri jeho prehliadke na vás dýcha história, sprístupnené je i archeologické nálezisko a katakomby. Kláštor je v súlade s okolitým svetom a jeho potrebami. Vzhliada k svojej minulosti s vďačnosťou a pokorou a s dôverou hľadí na svoju budúcnosť. Miesto je neopakovateľné aj skutočnosťou, že život v modlitbách bez prerušenia tu plynie viac ako 1500 rokov.

Pri hrobe Saint Maurica:

Na záver nemôžem obísť skutočnosť, že som mala možnosť krátkeho stretnutia s pani riaditeľkou objektu Alexiou Coutaz, ktorá prejavila úprimnú radosť z môjho záujmu o sprostredkovanie dojmov z prehliadky opátstva slovenským čitateľom. Dokonca mi venovala niekoľko darčekov, okrem iného kolekciu troch pív z miestneho opátskeho pivovaru. Darček nesmierne potešil, aj keď veru ja nie som pivárka…:-) Už ho mám však zbalené a určite ním niekomu urobím radosť doma na Slovensku. Vidíme sa o dva dni milí priatelia…

(zdroj: https://www.saint-maurice.ch/)